Endangered lakes

Id Name Code
1 Līņezers (Rīgas rajona Garkalnes pagastā) 41339
2 Lubāns 42189
3 Miklājs 42402
4 Stādiņu ezers
5 Rūcu ezers 52238
6 Stigu ezers (Gulbenes novada Līgo pagastā)
7 Vilciņu ezers 43624
8 Dzirkstums 41094
9 Mazais Līdēris (Madonas rajona Liezeres pagastā) 41078
10 Mukulītis (Madonas rajona Liezeres pagastā) 42337
11 Atstirves ezers (Madonas rajona Liezeres pagastā) 41076
12 Ģērķēnu ezers (Madonas rajona Liezeres pagastā) 41102
13 Govenis (Madonas rajona Liezeres pagastā) 41088
14 Maisēnu ezers 52091
15 Viestura dārza dīķi (Rīgā)
16 Burlaku dzelve 52541
17 Krogus ezers (Cēsu rajona Drustu pagastā) 52049
18 Cepļu ezers (Gulbenes rajona Rankas pagastā) 52078
19 Teļezers 52076
20 ezers bez vārda (Ludzas novada Isnaudas pagastā, ZR no Vorslovu ezera)
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas